• Learn ordinal numbers and how to tell time using full and half hours in Polish.

 • 120x120

  The ordinal numbers

  1. pierwszy, druga, trzecią...
  Get Started
 • 120x120

  Telling the time using full hours

  1. czwarta, piąta, szósta ...
  Get Started
 • 120x120

  Telling the time using half hours

  1. wpół do siódmej, wpół do ósmej, wpół do dziewiątej, ...
  Get Started
 • 120x120

  Telling the time with "o" {um}

  1. o dziesiątej, o wpół do jedenastej, o dwunastej ...
  Get Started