• 120x120 Copyright information

  Drycker

  Drinks - Basic vocabulary

  Get Started
 • 120x120 Copyright information

  Hälsningar och avsked

  Greetings and goodbyes - Basic vocabulary

  Get Started
 • 120x120 Copyright information

  Hälsningar och avsked

  Greetings and goodbyes - Advanced vocabulary

  Get Started
 • 120x120 Copyright information

  Tillåtelse

  Permission - Basic vocabulary

  Get Started
 • 120x120 Copyright information

  Förnimmelser

  Sensations - Basic vocabulary

  Get Started
 • 120x120 Copyright information

  Nummer och siffror

  Numbers - Basic vocabulary

  Get Started
 • 120x120 Copyright information

  Nummer och siffror

  Numbers - Advanced vocabulary

  Get Started
 • 120x120 Copyright information

  Tid

  Time - Basic vocabulary

  Get Started
 • 120x120 Copyright information

  Grundläggande meningarna

  First sentences - Useful sentences

  Get Started
 • 120x120 Copyright information

  Mängd

  Quantity - Basic vocabulary

  Get Started
 • 120x120 Copyright information

  Färger

  Colours - Basic vocabulary

  Get Started
 • 120x120 Copyright information

  Röra på sig

  Moving - Useful sentences

  Get Started
Default